Advances in Biology and Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. Jurnal baxılmaq üçün aşağıdakı mövzularda olan məqalələri qəbul edir:

Biologiya elmləri

 • Akarologiya
 • Anatomiya
 • Araxnalogiya
 • Biokimya
 • Bioenerji
 • Biomühəndislik
 • Biocoğrafiya
 • Bioinformatika
 • Bioloji modelləşdirilmə
 • Bioriyziyyat
 • Biomexanika
 • Bioloji Psixologiya
 • Biotibbi tədqiqat
 • Biofizika
 • Biotexnologiya
 • Botanika
 • Hüceyrə biologiyası
 • Xronobiologiya
 • Koqnitiv biologiya
 • Ətraf mühit biologiyası
 • Müqayisəli biologiya
 • Səhralaşma
 • Inkişafın Biologiyası
 • Ekofiziologiya
 • Ekologiya
 • Biologiyanın tədrisi
 • Embriologiya
 • Entomologiya
 • Epigenetika
 • Etologiya • Etnobiologiya
 • Evolyusiya
 • Genetika
 • Gerontologiya
 • Hematologiya
 • Herpetologiya
 • Histologiya
 • Ixnologiya
 • İxtiologiya
 • İmmunologiya
 • İnteqrativ biologiya
 • Mammalogiya
 • Dəniz biologiyası
 • Mikrobiologiya
 • Molekulyar biologiya
 • Nanobiologiya
 • Neyroboilogiya
 • Ornitologiya
 • Paleontologiya
 • Parazitologiya
 • Patalogiya
 • Farmakologiya
 • Potobiologiya
 • Fiziologiya
 • Fitopatologiya
 • Kvant boilogiyası
 • Radiobiologiya
 • Sosiobiologiya
 • Struktur biologiyası
 • Sintetik biologiya
 • Virusologiya
 • Zoologiya


Yer elmləri

 • Geologiya
 • Struktur geologiyası
 • Tektonika
 • Sedimentologiya
 • Geokimya
 • Geoxronologiya
 • Paleontologiya
 • Maqmatik və metamorfik petrologiya
 • Mineralogiya
 • Biostratiqrafiya
 • Geofizika
 • Geomorfologiya
 • Palaeoekologiya və okeanoqrafiya
 • Mineral ehtiyatlar
 • Fiziki coğrafiya
 • İqtisadi coğrafiya
 • Geodeziya
 • Kartoqrafiya
 • Hidrologiya
 • Meteorologiya
 • Okeanologiya
 

 

 

New Materials, Compounds and Applications

Jomard Publishing nəşriyyatı və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun baş redaktoru olduğu New Materials, Compounds and Applications jurnalının ilk sayı çapdan çıxmışdır.  

Əməkdaşlıq müqaviləsi

Jomard Publishing  nəşriyyati və Altay Dövlət Universiteti arasinda müqavilə imzalanib.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının Azərbaycan Texnologiya Universitetində təqdimatı olmuşdur

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Qida məhsulları” fakultəsində baş tutan tədbirdə fakultənin dekanı t.ü.f.d., dosent MərdanTağiyev əməkdaşlara jurnal haqqında geniş məlumat verdi.  

Advances in Biology & Earth Sciences

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalı beynəlxalq aləmdə tanınmaqdadır.  

New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir.