Advances in Biology and Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. Jurnal baxılmaq üçün aşağıdakı mövzularda olan məqalələri qəbul edir:

Biologiya elmləri

 • Akarologiya
 • Anatomiya
 • Araxnalogiya
 • Biokimya
 • Bioenerji
 • Biomühəndislik
 • Biocoğrafiya
 • Bioinformatika
 • Bioloji modelləşdirilmə
 • Bioriyziyyat
 • Biomexanika
 • Bioloji Psixologiya
 • Biotibbi tədqiqat
 • Biofizika
 • Biotexnologiya
 • Botanika
 • Hüceyrə biologiyası
 • Xronobiologiya
 • Koqnitiv biologiya
 • Ətraf mühit biologiyası
 • Müqayisəli biologiya
 • Səhralaşma
 • Inkişafın Biologiyası
 • Ekofiziologiya
 • Ekologiya
 • Biologiyanın tədrisi
 • Embriologiya
 • Entomologiya
 • Epigenetika
 • Etologiya • Etnobiologiya
 • Evolyusiya
 • Genetika
 • Gerontologiya
 • Hematologiya
 • Herpetologiya
 • Histologiya
 • Ixnologiya
 • İxtiologiya
 • İmmunologiya
 • İnteqrativ biologiya
 • Mammalogiya
 • Dəniz biologiyası
 • Mikrobiologiya
 • Molekulyar biologiya
 • Nanobiologiya
 • Neyroboilogiya
 • Ornitologiya
 • Paleontologiya
 • Parazitologiya
 • Patalogiya
 • Farmakologiya
 • Potobiologiya
 • Fiziologiya
 • Fitopatologiya
 • Kvant boilogiyası
 • Radiobiologiya
 • Sosiobiologiya
 • Struktur biologiyası
 • Sintetik biologiya
 • Virusologiya
 • Zoologiya


Yer elmləri

 • Geologiya
 • Struktur geologiyası
 • Tektonika
 • Sedimentologiya
 • Geokimya
 • Geoxronologiya
 • Paleontologiya
 • Maqmatik və metamorfik petrologiya
 • Mineralogiya
 • Biostratiqrafiya
 • Geofizika
 • Geomorfologiya
 • Palaeoekologiya və okeanoqrafiya
 • Mineral ehtiyatlar
 • Fiziki coğrafiya
 • İqtisadi coğrafiya
 • Geodeziya
 • Kartoqrafiya
 • Hidrologiya
 • Meteorologiya
 • Okeanologiya
 

 

 

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.  

New Design Ideas

NEW DESIGN IDEAS Jurnalının ilk sayı dizayn tədqiqatlarının genış spektri üzrə mütəxəssislər tərəfindən ciddi maraqla qarşılandı.  

New Materials, Compounds and Applications

Jomard Publishing nəşriyyatı və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun baş redaktoru olduğu New Materials, Compounds and Applications jurnalının ilk sayı çapdan çıxmışdır.