Advances in Biology and Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. Jurnal baxılmaq üçün aşağıdakı mövzularda olan məqalələri qəbul edir:

Biologiya elmləri

 • Akarologiya
 • Anatomiya
 • Araxnalogiya
 • Biokimya
 • Bioenerji
 • Biomühəndislik
 • Biocoğrafiya
 • Bioinformatika
 • Bioloji modelləşdirilmə
 • Bioriyziyyat
 • Biomexanika
 • Bioloji Psixologiya
 • Biotibbi tədqiqat
 • Biofizika
 • Biotexnologiya
 • Botanika
 • Hüceyrə biologiyası
 • Xronobiologiya
 • Koqnitiv biologiya
 • Ətraf mühit biologiyası
 • Müqayisəli biologiya
 • Səhralaşma
 • Inkişafın Biologiyası
 • Ekofiziologiya
 • Ekologiya
 • Biologiyanın tədrisi
 • Embriologiya
 • Entomologiya
 • Epigenetika
 • Etologiya • Etnobiologiya
 • Evolyusiya
 • Genetika
 • Gerontologiya
 • Hematologiya
 • Herpetologiya
 • Histologiya
 • Ixnologiya
 • İxtiologiya
 • İmmunologiya
 • İnteqrativ biologiya
 • Mammalogiya
 • Dəniz biologiyası
 • Mikrobiologiya
 • Molekulyar biologiya
 • Nanobiologiya
 • Neyroboilogiya
 • Ornitologiya
 • Paleontologiya
 • Parazitologiya
 • Patalogiya
 • Farmakologiya
 • Potobiologiya
 • Fiziologiya
 • Fitopatologiya
 • Kvant boilogiyası
 • Radiobiologiya
 • Sosiobiologiya
 • Struktur biologiyası
 • Sintetik biologiya
 • Virusologiya
 • Zoologiya


Yer elmləri

 • Geologiya
 • Struktur geologiyası
 • Tektonika
 • Sedimentologiya
 • Geokimya
 • Geoxronologiya
 • Paleontologiya
 • Maqmatik və metamorfik petrologiya
 • Mineralogiya
 • Biostratiqrafiya
 • Geofizika
 • Geomorfologiya
 • Palaeoekologiya və okeanoqrafiya
 • Mineral ehtiyatlar
 • Fiziki coğrafiya
 • İqtisadi coğrafiya
 • Geodeziya
 • Kartoqrafiya
 • Hidrologiya
 • Meteorologiya
 • Okeanologiya
 

 

 

New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Jomard Publishing-in növbəti Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının birinci sayı çapdan çıxmışdır.

Jurnalın ilk sayı çap olunmuşdur.

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalının 1-ci sayı çapdan çıxmışdır.  

Advanced Mathematical Models & Applications

Advanced Mathematical Models and Applications jurnalının 1-ci nömrəsi çap olunmuşdur. Jurnalın bu nömrəsinə müxtəlif ölkələrdən olan müəlliflərin  riyazi modelləşdirmə və onun tətbiqlərinin müxtəlif aspektlərinə aid yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələr daxil edilmişdir. 

Advances in Biology and Earth Sciences

Jurnalda biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir.


© Jomard Publishing 2016. Müəllif hüquqları qorunur