Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Jomard Publishing-in növbəti Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının birinci sayı çapdan çıxmışdır. Jurnalın həmbaş redaktorları professor Nazir Dumanlı (Türkiyə) və professor Qabil Məmmədovdur (Azərbaycan). Redaksiya heyətinə jurnalın istiqamətinə uyğun, dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən alimlər cəlb edilmişlər. Jurnalın mövzu seçimi və məqsədləri dünyanın bir çox ölkələrindən olan alimlərin diqqətini dərhal cəlb etmişdir. Bunun nəticəsidir ki, jurnalın ilk sayında Türkiyədən, Rusiyadan, Pakistandan, Ukraynadan, Banqladeşdən, Belarusdan olan müəlliflərin rəydən keçirilmiş məqalələri çap edilmişdir.

Ümid edirik ki, bu məqalələr uyğun mütəxəssislər və tədqiqatçılar üçün maraqlı olacaqdır.

Jomard Publishing adından nömrənin çapa hazırlanmasında xidməti olan hər kəsə- Redaksiya Heyəti üzvlərinə, rəyçilərə və texniki heyətə təşəkkür edirik.

Jurnalın elektron versiyası ilə bu ünvanda tanış olmaq olar:

http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=az&id=7&info=Research%20%20in:%20Agricultural%20&%20Veterinary%20Sciences


New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Jomard Publishing-in növbəti Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının birinci sayı çapdan çıxmışdır.

Jurnalın ilk sayı çap olunmuşdur.

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalının 1-ci sayı çapdan çıxmışdır.  

Advanced Mathematical Models & Applications

Advanced Mathematical Models and Applications jurnalının 1-ci nömrəsi çap olunmuşdur. Jurnalın bu nömrəsinə müxtəlif ölkələrdən olan müəlliflərin  riyazi modelləşdirmə və onun tətbiqlərinin müxtəlif aspektlərinə aid yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələr daxil edilmişdir. 

Advances in Biology and Earth Sciences

Jurnalda biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir.


© Jomard Publishing 2016. Müəllif hüquqları qorunur