Əməkdaşlıq müqaviləsi

Ölkəmizdə elmi ezamiyyətdə olan Altay Dövlət Universitetinin (Rusiya Federasiyası) Zoologiya və Fiziologiya kafedrasının müdiri, professor Aleksandr Matsyura və həmin universitetin Ekologiya kafedrasının professoru Roman Yakovlevlə Jomard Publishing nəşriyyatında görüş keçirildi. Bu universitetlə nəşriyyat arasında əməkdaşlıq imkanları geniş müzakirə edildi. Bu müzakirələrin nəticəsi olaraq 05 dekabr 2017 tarixində Altay Dövlət Universiteti (Rusiya Federasiyası) və Jomard Publishing nəşriyyatı arasında ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVILƏSI imzalanıb.

Müqavilənin məqsədi Altay Dövlət Universiteti ilə Jomard Publishing nəşriyyatı arasında elm və təhsil sahəsində strateji tərəfdaşlığın əsasının qoyulması, tərəflər tərəfindən dərc edilən elmi nəşrlərə əlverişli şəraitin yaradılması, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası ərazisində elmi dövri nəşrlərin yayılmasına imkan verən informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsidir.

Sazişin mövzusu təhsil və elm sahəsində birgə fəaliyyətin prioritet sahələrində mövcud maliyyə resursları əsasında Tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyətdir. Tərəflər redaksiya heyətlərində çalışan alimlərin əhəmiyyətli intellektual potensialından istifadə edərək, birgə informasiya-analitik, elmi, təhsil və redaksiya-nəşriyyat layihələrini həyata keçirirlər.

Müqavilə Altay Dövlət Universitetinin rektoru Sergey Zemlyukov və Jomard Publishing nəşriyyatının direktoru Yusif Qasımov tərəfindən imzalanmışdır.


New Design Ideas Vol.2, No.2

New Design Ideas jurnalının yeni sayı (Cild 2, No.2, 2018) çapdan çıxmışdır.  

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.