Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır. Jurnalın bu nömrəsində müasir texnologiyalar və mühəndislik sahəsində aktual problemlərə həsr edilmiş məqalələr çap olunmuşdur. Nömrə qeyri-səlis nəzəriyyənin seçim məsələlərində xətanın qiymətləndirilməsinə tətbiqinə həsr edilmiş original yanaşma əsasında yazılmış Belçika və Litvanın yüksək reytiqli alimlərinin birgə tədqiqatının nəticəsi olan məqalə ilə açılır (W.K.M. Brauers, A. Baležentis, T. Baležentis). Bundan başqa nömrəyə mayelərin arakəsməli rezervuarlarda saxlanması problemləri (E. Strelnikova, V. Gnitko, D. Krutchenko, Y. Naumemko- UKRAYNA), ürək əməliyyatlarından əvvəl təcili diaqnoz sisteminin yaradılması (M. Bahadorzadeh, P. Derakhshan-Barjoei- İRAN), nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına neyron şəbəkələrinin tətbiqləri (D. Brodnevs, A. Kutin – LATVİYA), titan ərintilərinin yüksək temperaturlu qarşılıqlı təsirlərinin kinetik aspektləri (V.S. Trush, I.N. Pohrelyuk , A.H. Luk’yanenko - UKRAYNA), mexaniki sistemlərin etibarlılığı problemləri (М. Mayda - TÜRKİYƏ) və s. kimi problemlərə həsr edilmiş məqalələr daxil edilmişdir. Hər biri bir neçə dəfə rəydən keçmiş bu məqalələr rəyçilərin yüksək qiymətini almış və çapa uyğun bilinmişlər. Biz ümid edirik ki, jurnalın bu sayında çap edilmiş məqalələr mütəxəssislər üçün maraqlı olacaq, onların texnologiyalar və mühəndislik sahəsindəki tədqiqatlarına yeni stimul verəcəkdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.  

New Design Ideas

NEW DESIGN IDEAS Jurnalının ilk sayı dizayn tədqiqatlarının genış spektri üzrə mütəxəssislər tərəfindən ciddi maraqla qarşılandı.  

New Materials, Compounds and Applications

Jomard Publishing nəşriyyatı və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun baş redaktoru olduğu New Materials, Compounds and Applications jurnalının ilk sayı çapdan çıxmışdır.