Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru


Jomard Publishing elmi nəşriyyatının dərc etdiyi elmi jurnallar ölkəmizin rəsmi elmi qurumlarının da diqqətini getdikcə daha çox cəlb etməyə başlayıb. Ölkəmizdə elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsinə cavabdeh olan Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) Rəyasət Heyətinin 04.07.2018-ci il tarixli iclasının (protokol No.11-R) qərarı ilə

  • Advanced Mathematical Models & Applications
  • Advances in Biology & Earth Sciences
  • Research in: Agricultural & Veterinary Sciences
  • New Materials, Compounds and Applications

jurnalları AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

Qeyd edək ki, AAK bu siyahını tərtib edərkən jurnalların elmi keyfiyyətini, onların çap periodikliyinə riayət edilməsini, jurnalların beynəlxalq çap standartlarına cavab verməsini, çap edilən məqalələrin hökmən rəyləşdirilməsini, beynəlxalq redaksiya heyətinin olmasını və s. kimi kriteriyaları əsas götürür.


New Design Ideas Vol.2, No.2

New Design Ideas jurnalının yeni sayı (Cild 2, No.2, 2018) çapdan çıxmışdır.  

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.