New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Məmuniyyətlə bildiririk ki, New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. Amerika Kimya Cəmiyyətindən Jomard Publishing-ə daxil olan rəsmi məktubda bildirilir ki, jurnalın Cild 2, No.1, 2018-ci sayından başlayaraq onun bütün məqalələri bu bazada refarat olunacaqdır.

CAS riski minimuma endirməklə müasir şəraitdə alimlərə araşdırmalarını inkişaf etdirmək, mövcud texnologiyanı tətbiq etmək və ya strateji investisiya qərarları vermək sahəsində daha sürətli və uğurlu olmağa yardım edir. CAS - elmi məlumatları əldə etmək sahəsində geniş imkanlara, zəngin və uğurlu tarixə malik mütəxəssis alimlərin, texnoloqların və biznes liderlərinin qlobal təşkilatıdır.

İnanırıq ki, bu bazanın imkanları jurnalın əlyetənliyinin və yeni materiallar və tətbiqləri üzrə çalışan mütəxəssislər arasında nüfuzunun artmasına imkan verəcəkdir.

New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. 

Yeni jurnalın ilk sayı

Jomard Publishing nəşriyyatı elmin yeni və aktual sahələrini əhatə edən yeni jurnalların yaradılmasını davam etdirir. Bu istiqamətdə son addım nəzəri və tətbiqi fizikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yeni Advanced Advanced Research (ISSN 2663-8436) jurnalının yaradılması oldu.  

Bakıda görüş

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının redaksiya heyətinin üzvləri, professor Andrey Stepanov və professor Taras Kavetski Bakıda işgüzar səfərdə olublar. 

Our Editor in-Chief – SCA-2019 medalist

Editor in-Chief of our journal New Design Ideas professor Nikos Salingaros was awarded the Stockholm Culture Award-2019 in the nomination Architecture

The Cardiologist Vol.3 No.1

The Cardiologist jurnalının 2019-cu il 2-ci sayı çapdan çıxmışdır