Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında koronavirus mövzusu

Jomard Publishing nəşriyyatının Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının yeni çapdan çıxmış nömrəsində Bakı Dövlət Universitetinin professoru, Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının müdiri Rövşən Xəlilov, universitetin dosenti Aygün Nəsibovanın və bu sahədə tanınmış İranlı alimlərin Overview of the environmental distribution, resistance, mortality, and genetic diversity of new coronavirus (COVID-19 (“Ətraf mühitdə yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması, müqaviməti, ölümü və genetik müxtəlifliyinə ümumi baxış”) adlı məqaləsi işıq üzü görüb.

Məqalə dünyanın əksər ölkələrində çoxlu sayda insanın COVID-19-a yoluxması, bu virusun sürətlə yayılması, təhlükəsi, eyni zamanda bu təhlükədən qorunma yolları haqqında məlumatlardan bəhs edir.

Ümid edirik ki, məqalə koronavirusun səbəb olduğu bu mürəkkəb dövrdə bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün maraqlı olacaqdır.

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalı Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access Journals), E-Library (РИНЦ), Ulrich's Periodicals Directory, CAB Abstracts, EBSCO, HINARI kimi elmi indekslənmə bazalarına daxil olunub.

Jurnalın elektron səhifəsi ilə aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:
http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=3
http://jomardpublishing.com/UploadFiles/Files/journals/ABES/V5N1/Khalilov%20et%20al.pdf

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir 

New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir.  

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında koronavirus mövzusu

Jomard Publishing nəşriyyatının Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının yeni çapdan çıxmış nömrəsində  Overview of the environmental distribution, resistance, mortality, and genetic diversity of new coronavirus (COVID-19) (“Ətraf mühitdə yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması, müqaviməti, ölümü və genetik müxtəlifliyinə ümumi baxış”) adlı məqaləsi işıq üzü görüb.

New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. 

Yeni jurnalın ilk sayı

Jomard Publishing nəşriyyatı elmin yeni və aktual sahələrini əhatə edən yeni jurnalların yaradılmasını davam etdirir. Bu istiqamətdə son addım nəzəri və tətbiqi fizikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yeni Advanced Advanced Research (ISSN 2663-8436) jurnalının yaradılması oldu.