Jurnalımız AGRIS bazasında

Jomard Publishing nəşriyyatına daxil olmuş rəsmi məktubla təsdiq olunduğu kimi Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən dəstəklənən AGRIS, 1974-cü ildən bəri kənd təsərrüfatı, elm və texnologiya sahəsindəki biliklərə çıxışı asanlaşdıraraq inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin istifadəçilərinə xidmət göstərir.

AGRIS, istifadəçiləri birbaşa zəngin tədqiqat kolleksiyasına və qida və kənd təsərrüfatı ilə bağlı dünya miqyaslı texniki məlumatları birləşdirən çoxdilli biblioqrafik verilənlər bazası olan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Elmləri və Texnologiyaları Sistemidir.

AGRIS,148 ölkədən tədqiqat mərkəzləri, akademik təşkilatlar, naşirlər, dövlət qurumları, inkişaf proqramları, beynəlxalq və milli təşkilatlar da daxil olmaqla 500-dən çox məlumat təminatçısı tərəfindən yaradılan 12.017.753 biblioqrafik qeyd təqdim edən dünyanın aparıcı ictimai məlumat xidmətlərindən biridir. Dünyada hər ay 400.000-dən çox kənd təsərrüfatı və tədqiqat mütəxəssisi AGRIS resurslarına müraciət edir.

AGRIS platformasındakı jurnal profilinin bağlantısı aşağıdakı kimidir:
https://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?dataProvider=AZ0

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir 

New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir.  

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında koronavirus mövzusu

Jomard Publishing nəşriyyatının Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının yeni çapdan çıxmış nömrəsində  Overview of the environmental distribution, resistance, mortality, and genetic diversity of new coronavirus (COVID-19) (“Ətraf mühitdə yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması, müqaviməti, ölümü və genetik müxtəlifliyinə ümumi baxış”) adlı məqaləsi işıq üzü görüb.

New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. 

Yeni jurnalın ilk sayı

Jomard Publishing nəşriyyatı elmin yeni və aktual sahələrini əhatə edən yeni jurnalların yaradılmasını davam etdirir. Bu istiqamətdə son addım nəzəri və tətbiqi fizikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yeni Advanced Advanced Research (ISSN 2663-8436) jurnalının yaradılması oldu.