Xüsusi buraxılış

New Design Ideas jurnalının ilk xüsusi buraxılışı nəşr olunub. Generative Justice in Design adlı buraxılış Dəvətli Redaktorlar, ABŞ-ın Michigan Universitetinin professorları Audrey G. Bennett Ron Eglash tərəfindən redaktə edilib. Xüsusi buraxılışda dairəvi iqtisadiyyatın dekolonizasiyasında dizayn problemlərinin müxtəlif aspektlərinə, generativ ədalət prizmasında dizaynın “yaşıl yuyulmanı” necə işıqlandırmasına və yerli xalqların tənqidinə, irqçilik əleyhinə və kvir-nəzəriyyəyə necə imkan verdiyinə dair məqalələrə baxılmışdır. Bu məqalələr dizaynerlərin mütərəqqi dəyərlərin kəsilməz dövriyyəsi üçün geniş kütlələrin hüquq və imkanlarının genişləndirilməsinə, təbiətlə ekoloji əməkdaşlığa yönəlmiş yeni innovativ imkanların yaradılmasına, generativ ədalətin təbliğ edilməsinə həsr edimişdir.

Buraxılışın mövzusu mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmiş və bunun nəticəsi olaraq ABŞ və İngiltərənin universitet və müxtəlif dizayn məktəblərinin nümayəndələri tərəfindən təqdim edilmiş məqalələr rəyləşdirilərək nəşr olunmuşdur.

Jomard Publishing nəşriyyatı adından buraxılışın Redaktorlarına və dəyərli məqalələrini çap üçün təqdim etdiklərinə görə bütün müəlliflərə təşəkkür edirik.

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Xüsusi buraxılış

New Design Ideas jurnalının ilk xüsusi buraxılışı nəşr olunub.

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir