Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib. Scopus ofisindən bunla bağlı alınmış rəsmi məktubda deyilir: “Yuxarıda göstərilən jurnalJurnalların Seçimi Məsləhət Şurası (CSAB) tərəfindən Scopus-a daxil edilmk üçün qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirilmə başa çatıb və CSAB jurnalın Scopus-a daxil edilməsi haqda müsbət qərar verib”.

Jomard Publishing adından bütün redaktorlarımızı, redaksiya heyəti üzvlərimizi, rəyçiləri, müəllifləri və texniki işçilərimizi təbrik edir, bu ciddi müvəffəqiyyətin qazanılmasında onların rollarını və töhfələrini dərindən qiymətləndiririk.

İanırıq ki, Scopus bazasında indeksləşdirmə müəllif coğrafiyamızı genişləndirəcək və jurnalın elmi səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaq.

https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/?trackingID=9D98D0ABADC65056

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Xüsusi buraxılış

New Design Ideas jurnalının ilk xüsusi buraxılışı nəşr olunub.

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir