Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Məmuniyyətlə bildiririk ki, Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. Amerika Kimya Cəmiyyətindən Jomard Publishing-ə daxil olan rəsmi məktubunda bildirilir ki, jurnalın Cild 3, No.1, 2021-ci il sayından başlayaraq onun bütün məqalələri bu bazada refarat olunacaqdır.

CAS elmi məlumatları əldə etmək sahəsində geniş imkanlara, zəngin və uğurlu tarixə malik mütəxəssis alimlərin, texnoloqların və biznes liderlərinin qlobal təşkilatıdır.

İnanırıq ki, bu bazanın imkanları jurnalın əlyetənliyinin və müasir fizika və onun ən müxtəlif tətbiqləri sahəsində çalışan mütəxəssislər arasında nüfuzunun artmasına imkan verəcəkdir.Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Xüsusi buraxılış

New Design Ideas jurnalının ilk xüsusi buraxılışı nəşr olunub.

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir