Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı SCOPUS elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Bu, 2019-cu ildə təsis edilmiş bir jurnal üçün çox ciddi bir uğurdur.

Jomard Publishing nəşriyyatı adından bütün redaktorlarımızı, rəyçilərimizi, müəlliflərimizi və texniki heyətimizi təbrik edirik. Onların bu ciddi uğurun əldə edilməsi üçün sərf etdikləri səyləri və enerjini dərindən qiymətləndiririk.

İnanırıq ki, Scopus-da indeksləşdirmə müəlliflərimizin coğrafiyasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək ki, bu da jurnalın elmi səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olacaq.
Jurnalın Scopus bazsında qiymətləndirilməsi linki

https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/?trackingID=FEE57BEDF25528E4

Yeni jurnalın ilk sayı çap olundu

Jomard Publishing tərəfindən təsis edilən Islamic History and Literature jurnalının ilk buraxılışı çapdan çıxıb.


Advanced Physical Research jurnalı Scopus bazasına qəbul edildi

Jomard Publishing nəşriyyatının nəşr etdiyi Advanced Physical Research jurnalı Scopus elmi indeksləmə bazasında indeksləşdirmək üçün qəbul edilmişdir.

Web of Science Emerging Source Citation Index

Jomard Publishing nəşriyyatının New Materials, Compounds and Applications jurnalı artıq Web of Science Emerging Source Citation Index-də indekslənir.

New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında

Scimago Journal Ranking agentliyinin (Scopus) 2022-ci il üçün hesabatı nəşr olunmuşdur. Hesabata görə, Jomard Publishing nəşriyyatının New Design Ideas jurnalı Q1 kateqoriyasında yer almışdır. 

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.