XİDMƏT PAKETI
Alınmış elmi nəticələrin beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda çap edilməsi üçün təklif olunan xidmət paketinə aşağıdakılar daxildir:
Məqalələrin yığılması
 • LaTex
 • Microsoft Word
Məqalələrin tərcüməsi
 • Rus
 • İngilis
İxtisasa uyğun jurnalın seçilməsi
 • Scopus
 • Thomson Reuters
 • Digər xarici jurnallar
Məqalələrin jurnalın tələbinə uyğun formatlaşdırılması (LaTex)
Məqalələrin redaksiyaya təqdim edilməsi (on-line submission sistemi vasitəsilə)
Redaksiya ilə yazışmaların aparılması
Düzəlişlərin edilməsi
Paketin qiyməti 300 AZN

DIGƏR XIDMƏTLƏR
Mətnlərin yığılması və formatlaşdırılması
 • LaTex
 • Microsoft Word
Preprint, kitab, monoqrafiya, dissertasiya, avtoreferat, konfrans materialları

 • 4 AZN (səhifə)
 • 2 AZN (səhifə)
Məqalələrin tərcüməsi
 • İngilis
 • Rus

 • 10 AZN (səhifə)
 • 7 AZN (səhifə)
Təqdimaların (Prezentasiya) hazırlanması             1 slayd- 1 AZN
Loqoların, bukletlərin dizaynı             100 AZN
New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Jomard Publishing-in növbəti Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının birinci sayı çapdan çıxmışdır.

Jurnalın ilk sayı çap olunmuşdur.

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalının 1-ci sayı çapdan çıxmışdır.  

Advanced Mathematical Models & Applications

Advanced Mathematical Models and Applications jurnalının 1-ci nömrəsi çap olunmuşdur. Jurnalın bu nömrəsinə müxtəlif ölkələrdən olan müəlliflərin  riyazi modelləşdirmə və onun tətbiqlərinin müxtəlif aspektlərinə aid yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələr daxil edilmişdir. 

Advances in Biology and Earth Sciences

Jurnalda biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir.