Jomard Publishing – əsasən üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir.

Birinci istiqamət - elmi tədqiqatçılara aldıqları elmi nəticələrin, texnoloji işləmələrin beynəlxalq elmi mühitə inteqrasiyasına dəstək xidmətlərinin (məqalələrin tərtibatı, tərcüməsi, uyğun jurnalın seçilməsi, seçilmiş jurnalların stilinə uyğun formatlaşdırılması və redaksiya heyəti ilə yazışmaların aparılması)  təklif edilməsidir.

İkinci istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə elektron jurnalların təsis edilməsini nəzərdə tutur. Məqsədimiz bu jurnalların elmi səviyyəsini zaman keçdikcə yüksəltmək, onların beynəlxalq elmi qiymətləndirmə  sistemlərinin bazasına daxil etməkdir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın elmi potensialının dünya elmi mühitində tanıdılmasına və ən yeni elmi nəticə və ideyaların Azərbaycana axınına öz töhfəsini verəcəkdir.

Üçüncü istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə on-line və ənənəvi konfransların təşkili, hər növ prezentasiyalrın, bukletlərin, loqoların hazırlanması və dissertasiyaların, avtoreferatların, monoqrafiyaların, dərsliklərin yığılması və formatlaşdırılması  xidmətlərini təklif  edir.

Hal-hazırda elmi tədqiqatçının, universitetlərin və elmi tədqiqat institutlarının reytinqi dünyanın müxtəlif qiymətləndirmə sistemləri (Thomson Reuters, Scopus və s.) tərəfindən indekslənən jurnallarda çap edilən əsərlərinin sayı və keyfiyyəti ilə müəyyən edlilir. Digər tərəfdən universitetlər və elmi-tədqiqat institutları da öz əməkdaşları qarşısına bu istiqamətdə müəyyən tələbər qoymaqdadırlar.  Bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif elm sahələrində çalışan bütün elmi tədqiqatçıları bizimlə əməkdaşlıq etməyə dəvət edirik.

Jomard Publishing Sizinlə beynəlxalq elmi mühit arasında bir körpüdür.

Tərəfdaşlarımız

    

  


New Design Ideas Vol.2, No.2

New Design Ideas jurnalının yeni sayı (Cild 2, No.2, 2018) çapdan çıxmışdır.  

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.