Jomard Publishing – əsasən üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir.

Birinci istiqamət - elmi tədqiqatçılara aldıqları elmi nəticələrin, texnoloji işləmələrin beynəlxalq elmi mühitə inteqrasiyasına dəstək xidmətlərinin (məqalələrin tərtibatı, tərcüməsi, uyğun jurnalın seçilməsi, seçilmiş jurnalların stilinə uyğun formatlaşdırılması və redaksiya heyəti ilə yazışmaların aparılması)  təklif edilməsidir.

İkinci istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə elektron jurnalların təsis edilməsini nəzərdə tutur. Məqsədimiz bu jurnalların elmi səviyyəsini zaman keçdikcə yüksəltmək, onların beynəlxalq elmi qiymətləndirmə  sistemlərinin bazasına daxil etməkdir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın elmi potensialının dünya elmi mühitində tanıdılmasına və ən yeni elmi nəticə və ideyaların Azərbaycana axınına öz töhfəsini verəcəkdir.

Üçüncü istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə on-line və ənənəvi konfransların təşkili, hər növ prezentasiyalrın, bukletlərin, loqoların hazırlanması və dissertasiyaların, avtoreferatların, monoqrafiyaların, dərsliklərin yığılması və formatlaşdırılması  xidmətlərini təklif  edir.

Hal-hazırda elmi tədqiqatçının, universitetlərin və elmi tədqiqat institutlarının reytinqi dünyanın müxtəlif qiymətləndirmə sistemləri (Thomson Reuters, Scopus və s.) tərəfindən indekslənən jurnallarda çap edilən əsərlərinin sayı və keyfiyyəti ilə müəyyən edlilir. Digər tərəfdən universitetlər və elmi-tədqiqat institutları da öz əməkdaşları qarşısına bu istiqamətdə müəyyən tələbər qoymaqdadırlar.  Bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif elm sahələrində çalışan bütün elmi tədqiqatçıları bizimlə əməkdaşlıq etməyə dəvət edirik.

Jomard Publishing Sizinlə beynəlxalq elmi mühit arasında bir körpüdür.

Tərəfdaşlarımız


New Design Ideas

NEW DESIGN IDEAS Jurnalının ilk sayı dizayn tədqiqatlarının genış spektri üzrə mütəxəssislər tərəfindən ciddi maraqla qarşılandı.  

New Materials, Compounds and Applications

Jomard Publishing nəşriyyatı və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun baş redaktoru olduğu New Materials, Compounds and Applications jurnalının ilk sayı çapdan çıxmışdır.  

Əməkdaşlıq müqaviləsi

Jomard Publishing  nəşriyyati və Altay Dövlət Universiteti arasinda müqavilə imzalanib.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının Azərbaycan Texnologiya Universitetində təqdimatı olmuşdur

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Qida məhsulları” fakultəsində baş tutan tədbirdə fakultənin dekanı t.ü.f.d., dosent MərdanTağiyev əməkdaşlara jurnal haqqında geniş məlumat verdi.  

Advances in Biology & Earth Sciences

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalı beynəlxalq aləmdə tanınmaqdadır.