Jomard Publishing
independent academic publisher working for the scientific community


Haqqımızda 

Jomard Publishing müstəqil beynəlxalq nəşriyyatı, fərqli akademik istiqamətlər üzrə 8 açıq əlyetənli, onlayn, rəyləşdirilən jurnal dərc edir. Biz dünyanın bir çox aparıcı tədqiqatçılarını əhatə edən redaksiya heyəti ilə birlikdə çalışaraq 100-dən çox ölkənin alimləri ilə səmərəli elmi əlaqələr qurduq. Dünya elmi ictimaiyyətinin bütün üzvləri üçün maksimum əlyetənliyi təmin etmək üçün bütün nəşrlərimiz CC BY lisenziyası ilə tam açıq şəkildə dərc edilir.

Missiyamız 

Jomard Publishing beynəlxalq müstəqil elmi nəşriyyat kimi missiyasını tədqiqatçılara, alimlərə və tələbələrə geniş sahələrdə ən qabaqcıl tədqiqat nailiyyətlərini təqdim etməkdə, onların arasındakı nəticə və ideya mübadiləsini asanlaşdırmaqda görür. Biz açıq əlyetənlik prinsiplərini dəstəkləyir və təsdiq edirik ki, orijinal mənbələrə düzgün istinad edilməklə nəşriyyatın çap etdiyi bütün materiallar icazə alınmadan sərbəst şəkildə götürülə və paylaşıla bilər.            

                   


Jurnallarımız  

                            

                            


       

                           

Növbəti jurnalımız Scopus bazasına qəbul edildi

Qiymətləndirmə prosisinin müsbət nəticələrinə əsasən Jurnalların Seçimi Məsləhət Şurasının (CSAB) qərarı ilə Jomard Publishing nəşriyyatının dərc etdiyi New Materials, Compounds and Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Advanced Physical Research jurnalı CAS bazasına daxil oldu

Advanced Physical Research jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib.

Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing tərəfindən nəşr olunan Advanced Mathematical Models & Applications jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilib.

Xüsusi buraxılış

New Design Ideas jurnalının ilk xüsusi buraxılışı nəşr olunub.

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir