Jomard Publishing
independent academic publisher working for the scientific community


Haqqımızda 

Jomard Publishing müstəqil beynəlxalq nəşriyyatı, fərqli akademik istiqamətlər üzrə 8 açıq əlyetənli, onlayn, rəyləşdirilən jurnal dərc edir. Biz dünyanın bir çox aparıcı tədqiqatçılarını əhatə edən redaksiya heyəti ilə birlikdə çalışaraq 100-dən çox ölkənin alimləri ilə səmərəli elmi əlaqələr qurduq. Dünya elmi ictimaiyyətinin bütün üzvləri üçün maksimum əlyetənliyi təmin etmək üçün bütün nəşrlərimiz CC BY lisenziyası ilə tam açıq şəkildə dərc edilir.

Missiyamız 

Jomard Publishing beynəlxalq müstəqil elmi nəşriyyat kimi missiyasını tədqiqatçılara, alimlərə və tələbələrə geniş sahələrdə ən qabaqcıl tədqiqat nailiyyətlərini təqdim etməkdə, onların arasındakı nəticə və ideya mübadiləsini asanlaşdırmaqda görür. Biz açıq əlyetənlik prinsiplərini dəstəkləyir və təsdiq edirik ki, orijinal mənbələrə düzgün istinad edilməklə nəşriyyatın çap etdiyi bütün materiallar icazə alınmadan sərbəst şəkildə götürülə və paylaşıla bilər.

Jurnallarımız  

                          

                       

                           

Jurnalımız AGRIS bazasında

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalı AGRIS bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir 

New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında

Jomard Publishing nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan New Design Ideas jurnalı Scopus bazasında indekslənmək üçün qəbul edilmişdir.  

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalında koronavirus mövzusu

Jomard Publishing nəşriyyatının Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının yeni çapdan çıxmış nömrəsində  Overview of the environmental distribution, resistance, mortality, and genetic diversity of new coronavirus (COVID-19) (“Ətraf mühitdə yeni koronavirusun (COVID-19) yayılması, müqaviməti, ölümü və genetik müxtəlifliyinə ümumi baxış”) adlı məqaləsi işıq üzü görüb.

New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. 

Yeni jurnalın ilk sayı

Jomard Publishing nəşriyyatı elmin yeni və aktual sahələrini əhatə edən yeni jurnalların yaradılmasını davam etdirir. Bu istiqamətdə son addım nəzəri və tətbiqi fizikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yeni Advanced Advanced Research (ISSN 2663-8436) jurnalının yaradılması oldu.