Jomard Publishing – əsasən üç istiqamətdə fəaliyyət göstərir.

Birinci istiqamət - elmi tədqiqatçılara aldıqları elmi nəticələrin, texnoloji işləmələrin beynəlxalq elmi mühitə inteqrasiyasına dəstək xidmətlərinin (məqalələrin tərtibatı, tərcüməsi, uyğun jurnalın seçilməsi, seçilmiş jurnalların stilinə uyğun formatlaşdırılması və redaksiya heyəti ilə yazışmaların aparılması)  təklif edilməsidir.

İkinci istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə elektron jurnalların təsis edilməsini nəzərdə tutur. Məqsədimiz bu jurnalların elmi səviyyəsini zaman keçdikcə yüksəltmək, onların beynəlxalq elmi qiymətləndirmə  sistemlərinin bazasına daxil etməkdir. Bu isə öz növbəsində Azərbaycanın elmi potensialının dünya elmi mühitində tanıdılmasına və ən yeni elmi nəticə və ideyaların Azərbaycana axınına öz töhfəsini verəcəkdir.

Üçüncü istiqamət - müxtəlif elm sahələri üzrə on-line və ənənəvi konfransların təşkili, hər növ prezentasiyalrın, bukletlərin, loqoların hazırlanması və dissertasiyaların, avtoreferatların, monoqrafiyaların, dərsliklərin yığılması və formatlaşdırılması  xidmətlərini təklif  edir.

Hal-hazırda elmi tədqiqatçının, universitetlərin və elmi tədqiqat institutlarının reytinqi dünyanın müxtəlif qiymətləndirmə sistemləri (Thomson Reuters, Scopus və s.) tərəfindən indekslənən jurnallarda çap edilən əsərlərinin sayı və keyfiyyəti ilə müəyyən edlilir. Digər tərəfdən universitetlər və elmi-tədqiqat institutları da öz əməkdaşları qarşısına bu istiqamətdə müəyyən tələbər qoymaqdadırlar.  Bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif elm sahələrində çalışan bütün elmi tədqiqatçıları bizimlə əməkdaşlıq etməyə dəvət edirik.

Jomard Publishing Sizinlə beynəlxalq elmi mühit arasında bir körpüdür.

Tərəfdaşlarımız

    

  


Bakıda görüş

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının redaksiya heyətinin üzvləri, professor Andrey Stepanov və professor Taras Kavetski Bakıda işgüzar səfərdə olublar. 

Our Editor in-Chief – SCA-2019 medalist

Editor in-Chief of our journal New Design Ideas professor Nikos Salingaros was awarded the Stockholm Culture Award-2019 in the nomination Architecture

The Cardiologist Vol.3 No.1

The Cardiologist jurnalının 2019-cu il 2-ci sayı çapdan çıxmışdır 

New Design Ideas Vol.2, No.2

New Design Ideas jurnalının yeni sayı (Cild 2, No.2, 2018) çapdan çıxmışdır.  

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.