Journal of Modern Technology and Engineering

Journal of Modern Technology and Engineering (ISSN 2519-4836) müasir texnologiya və mühəndislik sahələri üzrə orijinal tədqiqatlar, araşdırmalar, icmal məqalələr dərc edir. Bütün çap edilən məqalələr ciddi rəydən keçirilir. Jurnal dünyanın hər yerindən olan müasir texnologiya və mühəndis həllərinə həsr olunmuş ən yeni nəticələri əhatə edir. Bu məqalələr jurnalın geniş oxucu kütləsinə texnologiyalar və müxtəlif mühəndis problemlərinin həll üsulları sahəsində ən son nəticələrdən xəbərdar olmağa kömək edəcəkdir  

Advanced Mathematical Models & Applications

Advanced Mathematical Models & Applications (ISSN 2519-4445) jurnalı riyazi modelləşdirmə və onun tətbiqləri sahəsində olan orijinal, ciddi rəyləşdirilmiş, əhəmiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələri çap edir. Jurnalın məqsədi alimləri və tətbiqi sahədə çalışanları bir araya gətirmək və onların yeni əməkdaşlığına şərait yaratmaqdır. Jurnal həm də icmal məqalələrini, əvvəlki nömrələrdə çap olunmuş məqalələrlə bağlı yazışmaları və rəyləri də çap edir. Jurnal bütün materialları ancaq ingilis dilində qəbul edir. 

Advances in Biology & Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences ISSN 2519-8033 (Online), ISSN 2520-2847 (Print) jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. 

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences ISSN 2520-6516 (Online) ISSN 2520-6737 (Print)  tam açıq jurnal olaraq elmi tədqiqatda fənlərarası yanaşmaya üstünlük verilməsini təbliğ edir. Jurnalın elmi mövzularının spektri kifayət qədər geniş olub kənd təsərrüfatı elmlərinin, baytarlıq və veterinar tibbin bütün əsas sahələrini əhatə edir.

Jurnal tarla, ferma və sənaye səviyyələrində eksperimental və laborator tədqiqatlara həsr edilən, bitki və heyvandarlıq məhsullarının və uyğun son məhsulların maksimallaşdırılmasına xidmət edəcək yeni üsulların yaradılmasına üstünlük verən orijinal elmi məqalələri və icmalları dərc edir.

The Cardiologist

The Cardiologist (ISSN 2520-6494) kardiologiyanın geniş spektrini əhatə edən elmi jurnaldır. Jurnal ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsinə tətbiq edilən ən son innovasiyalara və texnologiyalara həsr edilən ciddi rəyləşdirilmiş elmi məqalələri, icmalları, kliniki sınaq nəticələrini, qısa xəbərləri və redaksiyaya ünvanlanmış vacib xəbər və məktubları dərc edir.

New Design Ideas

New Design Ideas ISSN 2524-2148 (Online), ISSN 2522-4875 (Print)  jurnalı dizaynın müxtəlif sahələrinə, o cümlədən, sənaye dizaynı, vizual rabitə dizaynı, interfeys dizaynı, animasiya və oyun dizaynı, memarlıq dizaynı, şəhər dizaynı, həmçinin müxtəlif sahələrdə dizayn tədqiqatlarını və yeni nəticələri özündə əks etdirən rəyləşdirilən məqalələrin nəşrinə həsr olunmuş açıq jurnaldır. Jurnalın yaranmasında əsas məqsəd müxtəlif mədəniyyətlərin, ideya və tədqiqat nəticələrinin mübadiləsi üçün beynəlxalq forum yaratmaq və mədəni faktorların layihələndirmə işinin nəzəri və praktiki aspektlərinə təsirini öyrənən tədqiqatların dəstəklənməsidir. Jurnalın məqsədi həmçinin praktiki əhəmiyyətli nəticələrin elmdə və sənayedə çalışan mütəxəssislər arasında transferinə dəstək verməkdir.

New Materials, Compounds and Applications

New Materials, Compounds and Applications  ISSN 2523-4773 (Online), ISSN 2521-7194 (Print)  kimyanın, kimya mühəndisliyinin, birləşmələr nəzəriyyəsinin və materialşünaslığın kəsişməsinə aid olan müasir fundamental tədqiqat nəticələrini əks etdirən nəzəri, praktiki və eksperimental məqalələrin, icmalların, qısa xəbərlərin çapını nəzərədə tutan açıq elmi jurnaldır.
Jurnalın maraq dairəsində olan digər tədqiqat sahələri – üzvü və qeyri-üzvü bərk cisim kimyası, polimerlər, xüsusilə, faydalı optik, elektrik, maqnit, katalitik və mexanki xassələrə malik olan yeni materialların işlənməsidir.

Advanced Physical Research

Advanced Physical Research (ISSN 2663-8436) nəzəri və tətbiqi fizikanın bütün istiqamətlərində rəyləşdirilmiş orijinal və icmal məqalələri, eləcə də qısa məlumatları çap edən açıq girişli jurnaldır. Jurnal tədqiqat sahəsində aldığı nəticələri mümkün qədər geniş oxucu auditoriyasına çatdırmaq istəyən tədqiqatçılar üçün platforma təqdim edir. Çap olunan məqalələr konkret mövzu üzrə son dövrlərdə alınmış nəticələrə diqqət etməklə əsas uğurların icmalını verir və baxılan mövzunun gələcək inkişaf tendensiyalarını əks etdiir.

New Materials, Compounds And Applications jurnalı CAS bazasına daxil oldu

New Materıal, Compounds and Applıcatıons jurnalı Amerika Kimya Cəmiyyətinin bölməsi olan CAS (Chemical Abstracts Service) bazasına daxil edilib. 

Yeni jurnalın ilk sayı

Jomard Publishing nəşriyyatı elmin yeni və aktual sahələrini əhatə edən yeni jurnalların yaradılmasını davam etdirir. Bu istiqamətdə son addım nəzəri və tətbiqi fizikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş yeni Advanced Advanced Research (ISSN 2663-8436) jurnalının yaradılması oldu.  

Bakıda görüş

Advances in Biology & Earth Sciences jurnalının redaksiya heyətinin üzvləri, professor Andrey Stepanov və professor Taras Kavetski Bakıda işgüzar səfərdə olublar. 

Our Editor in-Chief – SCA-2019 medalist

Editor in-Chief of our journal New Design Ideas professor Nikos Salingaros was awarded the Stockholm Culture Award-2019 in the nomination Architecture

The Cardiologist Vol.3 No.1

The Cardiologist jurnalının 2019-cu il 2-ci sayı çapdan çıxmışdır