Journal of Modern Technology and Engineering

Journal of Modern Technology and Engineering (ISSN 2519-4836) müasir texnologiya və mühəndislik sahələri üzrə orijinal tədqiqatlar, araşdırmalar, icmal məqalələr dərc edir. Bütün çap edilən məqalələr ciddi rəydən keçirilir. Jurnal dünyanın hər yerindən olan müasir texnologiya və mühəndis həllərinə həsr olunmuş ən yeni nəticələri əhatə edir. Bu məqalələr jurnalın geniş oxucu kütləsinə texnologiyalar və müxtəlif mühəndis problemlərinin həll üsulları sahəsində ən son nəticələrdən xəbərdar olmağa kömək edəcəkdir  

Advanced Mathematical Models & Applications

Advanced Mathematical Models & Applications (ISSN 2519-4445) jurnalı riyazi modelləşdirmə və onun tətbiqləri sahəsində olan orijinal, ciddi rəyləşdirilmiş, əhəmiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan məqalələri çap edir. Jurnalın məqsədi alimləri və tətbiqi sahədə çalışanları bir araya gətirmək və onların yeni əməkdaşlığına şərait yaratmaqdır. Jurnal həm də icmal məqalələrini, əvvəlki nömrələrdə çap olunmuş məqalələrlə bağlı yazışmaları və rəyləri də çap edir. Jurnal bütün materialları ancaq ingilis dilində qəbul edir. 

Advances in Biology & Earth Sciences

Advances in Biology & Earth Sciences ISSN 2519-8033 (Online), ISSN 2520-2847 (Print) jurnalında biologiya və yer elmlərinin bütün sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Bu jurnalın məqsədi bütün dünyadan olan alim və tədqiqatçılar üçün boilogiya və yer elmlərinin müxtəlif sahələrinə aid yeni nəticələri və istiqamətləri müzakirə etmək üçün platforma təklif etməkdir. 

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences ISSN 2520-6516 (Online) ISSN 2520-6737 (Print)  tam açıq jurnal olaraq elmi tədqiqatda fənlərarası yanaşmaya üstünlük verilməsini təbliğ edir. Jurnalın elmi mövzularının spektri kifayət qədər geniş olub kənd təsərrüfatı elmlərinin, baytarlıq və veterinar tibbin bütün əsas sahələrini əhatə edir.

Jurnal tarla, ferma və sənaye səviyyələrində eksperimental və laborator tədqiqatlara həsr edilən, bitki və heyvandarlıq məhsullarının və uyğun son məhsulların maksimallaşdırılmasına xidmət edəcək yeni üsulların yaradılmasına üstünlük verən orijinal elmi məqalələri və icmalları dərc edir.

The Cardiologist

The Cardiologist (ISSN 2520-6494) kardiologiyanın geniş spektrini əhatə edən elmi jurnaldır. Jurnal ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsinə tətbiq edilən ən son innovasiyalara və texnologiyalara həsr edilən ciddi rəyləşdirilmiş elmi məqalələri, icmalları, kliniki sınaq nəticələrini, qısa xəbərləri və redaksiyaya ünvanlanmış vacib xəbər və məktubları dərc edir.

New Design Ideas

New Design Ideas ISSN 2524-2148 (Online), ISSN 2522-4875 (Print)  jurnalı dizaynın müxtəlif sahələrinə, o cümlədən, sənaye dizaynı, vizual rabitə dizaynı, interfeys dizaynı, animasiya və oyun dizaynı, memarlıq dizaynı, şəhər dizaynı, həmçinin müxtəlif sahələrdə dizayn tədqiqatlarını və yeni nəticələri özündə əks etdirən rəyləşdirilən məqalələrin nəşrinə həsr olunmuş açıq jurnaldır. Jurnalın yaranmasında əsas məqsəd müxtəlif mədəniyyətlərin, ideya və tədqiqat nəticələrinin mübadiləsi üçün beynəlxalq forum yaratmaq və mədəni faktorların layihələndirmə işinin nəzəri və praktiki aspektlərinə təsirini öyrənən tədqiqatların dəstəklənməsidir. Jurnalın məqsədi həmçinin praktiki əhəmiyyətli nəticələrin elmdə və sənayedə çalışan mütəxəssislər arasında transferinə dəstək verməkdir.

New Materials, Compounds and Applications

New Materials, Compounds and Applications  ISSN 2523-4773 (Online), ISSN 2521-7194 (Print)  kimyanın, kimya mühəndisliyinin, birləşmələr nəzəriyyəsinin və materialşünaslığın kəsişməsinə aid olan müasir fundamental tədqiqat nəticələrini əks etdirən nəzəri, praktiki və eksperimental məqalələrin, icmalların, qısa xəbərlərin çapını nəzərədə tutan açıq elmi jurnaldır.
Jurnalın maraq dairəsində olan digər tədqiqat sahələri – üzvü və qeyri-üzvü bərk cisim kimyası, polimerlər, xüsusilə, faydalı optik, elektrik, maqnit, katalitik və mexanki xassələrə malik olan yeni materialların işlənməsidir.
Bundan başqa bərk qeyri-üzvü materialların yaradıcıları olan polimer və molekulyar birləşmələrin (zol-qel-kimya və polimerlərin prolizi) layihələndirilməsi, sintezi, tədqiqi və tətbiqi, boimaterialların, nanomaterialların, kompozitlərin, katalizatorların, maye kristalların, örtüklərin, nazik təbəqələrin və öz-özünü təşkil edən molekulyar quruluşların hazırlanması və araşdırılması da jurnalın diqqət mərkəzində olacaqdır.

New Design Ideas Vol.2, No.2

New Design Ideas jurnalının yeni sayı (Cild 2, No.2, 2018) çapdan çıxmışdır.  

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.