Research in: Agricultural & Veterinary Sciences ISSN 2520-6516 (Online) ISSN 2520-6737 (Print)  tam açıq jurnal olaraq elmi tədqiqatda fənlərarası yanaşmaya üstünlük verilməsini təbliğ edir. Jurnalın elmi mövzularının spektri kifayət qədər geniş olub kənd təsərrüfatı elmlərinin, baytarlıq və veterinar tibbin bütün əsas sahələrini əhatə edir.

Jurnal tarla, ferma və sənaye səviyyələrində eksperimental və laborator tədqiqatlara həsr edilən, bitki və heyvandarlıq məhsullarının və uyğun son məhsulların maksimallaşdırılmasına xidmət edəcək yeni üsulların yaradılmasına üstünlük verən orijinal elmi məqalələri və icmalları dərc edir.

New Materials, Compounds and Applications

Jomard Publishing nəşriyyatı və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən birgə təsis edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun baş redaktoru olduğu New Materials, Compounds and Applications jurnalının ilk sayı çapdan çıxmışdır.  

Əməkdaşlıq müqaviləsi

Jomard Publishing  nəşriyyati və Altay Dövlət Universiteti arasinda müqavilə imzalanib.

Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnalının Azərbaycan Texnologiya Universitetində təqdimatı olmuşdur

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin “Qida məhsulları” fakultəsində baş tutan tədbirdə fakultənin dekanı t.ü.f.d., dosent MərdanTağiyev əməkdaşlara jurnal haqqında geniş məlumat verdi.  

Advances in Biology & Earth Sciences

“Advances in Biology & Earth Sciences” jurnalı beynəlxalq aləmdə tanınmaqdadır.  

New Design Ideas jurnalı

Jomard Publishing yeni New Design Ideas jurnalını təqdim edir.