Research in: Agricultural & Veterinary Sciences ISSN 2520-6516 (Online) ISSN 2520-6737 (Print)  tam açıq jurnal olaraq elmi tədqiqatda fənlərarası yanaşmaya üstünlük verilməsini təbliğ edir. Jurnalın elmi mövzularının spektri kifayət qədər geniş olub kənd təsərrüfatı elmlərinin, baytarlıq və veterinar tibbin bütün əsas sahələrini əhatə edir.

Jurnal tarla, ferma və sənaye səviyyələrində eksperimental və laborator tədqiqatlara həsr edilən, bitki və heyvandarlıq məhsullarının və uyğun son məhsulların maksimallaşdırılmasına xidmət edəcək yeni üsulların yaradılmasına üstünlük verən orijinal elmi məqalələri və icmalları dərc edir.

Jomard Publishing jurnallarinin yeni uğuru

Jurnallarımız AAK-ın dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc edilməsi üçün tövsiyyə olunan jurnallar siyahısına daxil edilmişdir.

New Design Ideas, Vol.2, No.1

Jomard Publishing nəşriyyatının NEW DESIGN IDEAS jurnalının növbəti sayı çapdan çıxıb.  

Yeni saylar işıq üzü gördü

Advances in Biology & Earth Sciences və Research in: Agricultural & Veterinary Sciences jurnallarının yeni sayları on-line dərc edilmişdir.  

Journal of Modern Technology and Engineering

Jomard Publishing - in Journal of Modern Technology and Engineering jurnalının yeni sayı çapdan çıxmışdır.  

New Design Ideas

NEW DESIGN IDEAS Jurnalının ilk sayı dizayn tədqiqatlarının genış spektri üzrə mütəxəssislər tərəfindən ciddi maraqla qarşılandı.